Американците се навредија: Па не сме собрани од улица, ние сме од НБА