Samsung потврди: Не ги прекинува чиповите Exynos

Курир - пред 4 дена

Samsung потврди: Не ги прекинува чиповите Exynos

USB - пред 5 дена

Samsung ви овозможува да ги скриете вашите податоци кога ќе го дадете телефонот на поправка

USB - пред 6 дена

Samsung потврди: Не ги прекинува чиповите Exynos

Инфо - пред 5 дена

Samsung ви овозможува да ги скриете вашите податоци кога ќе го дадете телефонот на поправка

Инфо - пред 6 дена

„Samsung“ започна проект за самопоправка на телефони

Денар - пред 4 дена

Samsung започна проект за самопоправка на телефони

Порта - пред 4 дена